Tussie Mussie

Tussie-Mussie is gebaseerd op een Victoriaanse rage die betekenissen toekende aan bloemen die tussen vrienden en geliefden werden uitgewisseld.

Door middel van een ‘ik verdeel, jij kiest’-principe, verloopt dit snelle spel bestaande uit 18 kaarten over drie ronden. Om beurten bekijkt een speler de twee bovenste kaarten van de stapel. Vervolgens biedt hij een kaart zichtbaar en de andere gesloten aan een andere speler aan. Deze speler kiest een van beide kaarten, waarna de andere kaart naar de actieve speler gaat.

Een ronde eindigt wanneer elke speler vier kaarten voor zich heeft liggen. De scores worden nu berekend en de speler met de hoogste totale score na drie rondes, wint het spel!

Wil je in je eentje aan de slag met de mooie bloemen in Tussie Mussie? Kijk dan eens naar deze Mini-uitbreidingen!

Download de spelregels hier: Engels.

Koop Tussie Mussie in onze webshop